Підсумки вивчення системи і досвіду роботи

Підсумки

вивчення системи  і досвіду   роботи педагогічних працівників, які

атестуються

Атестація педагогічних працівниківце визначення їх відповідності зайнятій посаді та рівню кваліфікації. Залежно від цих критеріїв та стажу педагогічної роботи  встановлюється кваліфікаційна категорія, визначається тарифний розряд оплати праці, присвоюється педагогічне звання. Тому система роботи по атестації повинна бути чітко спланована  і відповідати вимогам   Типового положення  про атестацію  педагогічних працівників.

Підготовка до атестації в училищі розпочалася з  видання наказів.    Були  видані накази по училищу:

  • про  створення атестаційної комісії  для проведення атестації педагогічних працівників училища у 2014-2015 н.р.;
  • про проведення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році, у якому  були затверджені список  педагогічних працівників, які атестуються    у 2014-2015 навчальному році ( додаток 1 )
  •  графік роботи атестаційної комісії ( додаток 2 )

Оскільки  робота атестаційної комісії спрямовується  на комплексну оцінку рівня педагогічної майстерності,  виявлення кращого педагогічного досвіду, його вивчення і поширення в межах навчального закладу, то для вивчення системи роботи за кожним, хто атестується,  закріплений член атестаційної комісії. 

Члени  атестаційної  комісії училища  відвідували   уроки, позакласні заходи,  провели моніторинг навчальних досягнень учнів, усне опитування, перевірили  поурочно-тематичне планування викладача, робочі зошити учнів, зошити для контрольних робіт,  журнали теоретичного навчання та виробничого навчання.

Членами атестаційної комісії  спостерігалася  та оцінювалася  робота педагога на уроці. 

Всім відомо, що   визначити професійний рівень викладача чи майстра виробничого навчання, ефективність його викладацької діяльності  не можна  по 1-2-ох уроках, а лише відвідавши певну систему уроків. Тому ми практикуємо, щоб кожен закріплений відвідав не менше 5  уроків. Крім нього уроки відвідували  і інші члени атестаційної комісії. А також при підведенні підсумків беруться до уваги і результати аналізів тих уроків, які відвідувались членами дирекції на протязі всього атестаційного періоду в рамках внутріучилищного   професійним  ростом  педагога. 

При відвідуванні уроків зверталася увага на рівень педагогічної майстерності, на вміння застосовувати різні форми і методи роботи для організації навчально-виховного процесу на уроці з максимальною віддачею, на рівень дисципліни, організованості учнів, на наявність та реалізацію зв’язку «викладач-учень» та «учень-учень», на наближення матеріалу уроку до життя, на дотримання правил безпеки праці на уроках предметів професійно-теоретичної та практичної  підготовки і ін.

 Тими, хто атестується, проводилися і відкриті уроки. Адже саме відкриті уроки є такими заходами, на яких відбувається показ кращого досвіду, пропаганда нових педагогічних надбань. Вони сприяють   перенесенню кращих  методів роботи   одного педагога  в практику діяльності інших, надихають викладача, майстра виробничого навчання  на пошук нових  методів навчання, виховання, будять творчу ініціативу. Якщо молодий недосвідчений педагог відвідає  заняття, що його проводить старший колега, то він  може збагатити  свій методичний багаж. Якщо ж    досвідчений педагог  відвідає заняття менш досвідченого  колеги, то зможе порадити йому, як удосконалити  той чи інший  момент. А можливо, й досвідчений педагог  знайде корисне  для себе  у молодшого.

Крім відкритих уроків проводилися і позакласні заходи,  в основному  в рамках предметних тижнів,  відкриті виховні години у закріпленій групі.

Вивчення   системи і досвіду   роботи тих, хто атестується у поточному навчальному році в училищі  показало, що

- Боровик Валерій Пилипович відповідає займаній посаді та  раніше   присвоєній  кваліфікаційній  категорії  «спеціаліст вищої категорії» та  заслуговує на присвоєння педагогічного звання «старший викладач»;

- Токарська Оксана Вікторівна відповідає займаній посаді та  раніше   присвоєній  кваліфікаційній  категорії  «спеціаліст вищої категорії» та  заслуговує на присвоєння педагогічного звання «викладач-методист»

- Жакун Віталій Петрович відповідає займаній посаді та раніше присвоєній  кваліфікаційній  категорії  «спеціаліст вищої категорії»  та заслуговує на присвоєння педагогічного звання «викладач-методист»

- Волчецький Олександр Анатолійович відповідає займаній посаді та раніше  присвоєній  кваліфікаційній  категорії  «спеціаліст вищої категорії»  заслуговує на присвоєння педагогічного звання «старший викладач»

- Козодой Олександр Леонтійович відповідає займаній посаді та заслуговує на присвоєння  кваліфікаційної категорії  «спеціаліст вищої категорії», присвоєння педагогічного звання  «старший викладач».

- Войтович  Людмила Сергіївна відповідає займаній посаді та   раніше  присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання І категорії»;

- Веремчук Руслана Петрівна відповідає займаній посаді та   раніше  присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання І категорії»;

 - Волощук Андрій Володимирович відповідає займаній посаді та заслуговує на  присвоєння кваліфікаційної  категорію «спеціаліст другої категорії»;

- Лосінець  Станіслав  Васильович відповідає займаній посаді та заслуговує на підвищення тарифного розряду.

- Савонюк Василь Леонтійович відповідає займаній посаді та заслуговує на підвищення тарифного розряду.

- Тишковець Василь Валентинович відповідає займаній посаді та заслуговує на підвищення тарифного розряду.

- Волочнюк Володимир Олексійович відповідає займаній посаді та заслуговує на підвищення тарифного розряду.

- Сад Світлана Миколаївна відповідає займаній посаді та раніше встановленому  тарифному розряду;

Качинська Надія Антонівна відповідає займаній посаді та заслуговує на підвищення тарифного розряду

- Сорока Володимир Йосипович відповідає займаній посаді та раніше встановленому  тарифному розряду;