Підсумки вивчення системи і досвіду роботи

Підсумки
вивчення системи  і досвіду   роботи педагогічних працівників, які
атестуються


 

       Атестація педагогічних працівників – це визначення їх відповідності зайнятій посаді та рівню кваліфікації. Залежно від цих критеріїв та стажу педагогічної роботи  встановлюється кваліфікаційна категорія, визначається тарифний розряд оплати праці, присвоюється педагогічне звання. Тому система роботи з атестації повинна бути чітко спланована  і відповідати вимогам   Типового положення  про атестацію  педагогічних працівників.
Підготовка до атестації в училищі розпочинається з  видання наказів.   

  • про  створення атестаційної комісії  для проведення атестації педагогічних працівників училища;
  • про проведення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році, у якому   затверджуються список  педагогічних працівників, які атестуються    у навчальному році;
  •  графік роботи атестаційної комісії.

Оскільки  робота атестаційної комісії спрямовується  на комплексну оцінку рівня педагогічної майстерності,  виявлення кращого педагогічного досвіду, його вивчення і поширення в межах навчального закладу, то для вивчення системи роботи за кожним, хто атестується,  закріплений член атестаційної комісії. 
Члени  атестаційної  комісії училища  відвідують   уроки, позакласні заходи,  проводиться моніторинг навчальних досягнень учнів, усне опитування, перевіряються поурочно-тематичне планування педагога, робочі зошити учнів, зошити для контрольних робіт,  журнали теоретичного навчання та виробничого навчання.
Членами атестаційної комісії  спостерігається  та оцінюється  робота педагога на уроці. 
Всім відомо, що   визначити професійний рівень викладача чи майстра виробничого навчання, ефективність його викладацької діяльності  не можна  по 1-2-ох уроках, а лише відвідавши певну систему уроків. Тому ми практикуємо, щоб кожен закріплений відвідав не менше 5  уроків. Крім нього уроки відвідують  і інші члени атестаційної комісії. А також при підведенні підсумків беруться до уваги і результати аналізів тих уроків, які відвідувались членами дирекції протягом всього атестаційного періоду в рамках внутріучилищного  контролю, відстежується  професійний  ріст педагога. 
При відвідуванні уроків звертається увага на рівень педагогічної майстерності, на вміння застосовувати різні форми і методи роботи при організації освітнього процесу на уроці з максимальною віддачею, на рівень дисципліни, організованості учнів, на наявність та реалізацію зв’язку «викладач-учень» та «учень-учень», на наближення матеріалу уроку до життя, на дотримання правил безпеки праці на уроках предметів професійно-теоретичної та практичної  підготовки і ін.
 Тими, хто атестується, проводяться і відкриті уроки. Адже саме відкриті уроки є такими заходами, на яких відбувається показ кращого досвіду, пропаганда нових педагогічних надбань. Вони сприяють   перенесенню кращих  методів роботи   одного педагога  в практику діяльності інших, надихають викладача, майстра виробничого навчання  на пошук нових  методів навчання, виховання, будять творчу ініціативу. Якщо молодий недосвідчений педагог відвідає  заняття, що його проводить старший колега, то він  може збагатити  свій методичний багаж. Якщо ж    досвідчений педагог  відвідає заняття менш досвідченого  колеги, то зможе порадити йому, як удосконалити  той чи інший  момент. А можливо, й досвідчений педагог  знайде корисне  для себе  у молодшого.
Крім відкритих уроків проводяться і позакласні заходи,  в основному  в рамках предметних  та професійних тижнів,  відкриті виховні години у закріпленій групі.