Доступ до публічної інформації

     

Відповідно до Статті 30. Закону України Про освіту

 

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 

Вище професійне училище №29 смт Володимирець надає інформацією про свою діяльність.

 

Вище професійне училище № 29 смт. Володимирець є державним навчальним закладом третього атестаційного рівня, який входить до системи освіти України, забезпечує реалізацію потреб молоді у здобутті професійної освіти, оволодінні робітничими професіями і кваліфікацією відповідно до її інтересів, здібностей, стану здоров’я та соціального замовлення суспільства.

Правовою підставою для його створення є наказ Львівського міжобласного управління профтехосвіти №108, згідно з яким 27.06.1966 року відкрилось середнє сільське професійно-технічне училище № 9 з метою підготовки будівельних кадрів для сільськогосподарського будівництва. У 1984 році воно було реорганізоване у професійно-технічне училище № 9 смт Володимирець Рівненської області, а у 2001 році – у В ище професійне училище № 29 смт. Володимирець Рівненської області.

Училище знаходиться за адресою: 34300, Рівненська область, смт Володимирець, вул. Київська, 49, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі смт. Володимирець,

штамп, печатку. Форма власності – державна.

 

Структура та органи управління закладу освіти

Підпорядкований управлінню освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та Міністерству освіти і науки України.

Навчальний заклад діє на підставі Статуту, розробленого відповідно до законодавчих актів України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 359 та зареєстрованого розпорядженням голови Володимирецької райдержадміністрації від 24.10.2002 № 359.

статут закладу освіти (підкріплено)
 

Для здійснення статутної діяльності в училищі наявні наступні документи:

         свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (серія А0 № 727068) від 24.10.2002, видане Володимирецькою районною державною адміністрацією Рівненської області;

         довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ № 071) від 12.12.2013;

         ідентифікаційний код (за ЄДРПОУ № 05537503);

         ліцензія    серія    АЕ № 636179    від    10.03.2015, протокол № 114 (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.02.2015 № 133л).

Ліцензія  ЛП №02029-000248 від 22.11.2016 року.

Ліцензії на провадження освітньої діяльності (підкріплено)

 

          Мовою освітнього процесу  у вищому професійному училищі  є державна мова – українська.

 

Територія училища складає  7,018 га, заасфальтоване подвір’я, доріжки, зелені насадження (дерева, кущі), квітники.

Проектна потужність училища складає 660 учнів. Загальна площа приміщень складає 18572 м2 (на одного учня 28,1 м2), корисна площа приміщень – 13371 м2 (на одного учня 20,3 м2).

Матеріально-технічне забезпечення

Навчальний процес здійснюється у 6 окремих будівлях, де розміщені: 23 навчальні кабінети, 14 навчально-виробничих майстерень; 6 лабораторій; 1 полігон; 2 спортивні зали,  стадіон з ігровими майданчиками,  бібліотека, читальна зала на 50 місць; актова зала; медичний пункт з ізолятором; гуртожиток; комп’ютерні класи, обладнані сучасною комп’ютерною технікою. 

Всі приміщення є державною власністю і знаходяться на балансі училища, мають задовільний стан, відповідають санітарним нормам і експлуатуються згідно вимог охорони праці та правил пожежної безпеки. 

Вище професійне училище № 29 смт. Володимирець проводить підготовку кваліфікованих робітників за галузевим спрямуванням «Будівельно-монтажні, ремонтно-будівельні роботи» за двома професіями: « «Опоряджувальник будівельний» (штукатур, лицювальник-плиточник, маляр».

Для підготовки кваліфікованих робітників відповідно до робочих навчальних планів передбачено 10 навчальних кабінетів, 3 майстерні та 1 лабораторія. В наявності є 10 кабінетів (з них – 4 сумісних), 4 майстерні та 1 лабораторія.
 

робочих навчальних планів передбачено 9 кабінетів, 1 майстерню виробничого навчання, 2 лабораторії та 1 полігон.

Площа на одного учня складає в навчальних кабінетах 2,2 – 2,66 м2, в майстернях й лабораторіях - 6,0 – 6, 1 м2.

Для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електрозварник ручного зварювання» відповідно до робочих навчальних планів передбачено 7 навчальних кабінетів, 3 майстерні та 1 лабораторію.

Площа на одного учня складає в навчальних кабінетах 2,2 – 2,66 м2, у майстернях та лабораторіях - 6,0 – 6,1 м2.

Для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Монтажник санітарно-технічного устаткування» відповідно до робочих навчальних планів передбачено 7 кабінетів та 2 майстерні виробничого навчання.

Площа на одного учня складає в навчальних кабінетах 2,2 – 2,66 м2, у майстернях 6,0 м2.

Для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, офісний службовець (бухгалтерія)» відповідно до робочих навчальних планів забезпеченість кабінетів професійно-теоретичної підготовки передбачено 7 кабінетів та 1 лабораторія.

Площа на одного учня складає у навчальних кабінетах 2,0 – 2,66 м2.

Для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Кухар, кондитер» відповідно до робочих навчальних планів передбачено 7 навчальних кабінетів та 1 лабораторія.

В наявності є 7 кабінетів, 5 з яких є сумісними, 4 кухні-лабораторії з дегустаційними залами. Площа на одного учня в навчальних кабінетах складає 2,2- 2,66м6,0 м2 – кабінет інформатики та комп’ютерної техніки, в кухнях-лабораторіях – 6,1м2.

 

Кадровий склад

Освітній процес забезпечують:

3керівні кадри,

29 майстрів виробничого навчання,

19 викладачів,

3 керівники гуртків,

1 бібліотекар,

2 методисти,

1 практичний психолог,

1 старший майстер,

1 керівник фізвиховання,

1 соціальний педагог

5 вихователів.

Прийом учнів до Вищого професійного училища № 29 смт. Володимирець здійснюється на підставі Правил прийому, які розроблено відповідно до Типових правил прийому, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499 «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України». На початок кожного календарного року Правила прийому доповнюються та затверджуються згідно із вимогами чинного законодавства.

правила прийому до закладу (підкріплено)

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі.

Вище професійне училище № 29 смт. Володимирець здійснює первинну професійну підготовку, професійно-технічне навчання. Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти - 462. Основний напрям – будівельний.

 

№ з/п

Код

за держ. класиф.

 

Найменування професії

Вид діяль-ності

Всьо-го

В тому числі по курсах

I

II

III

1

7139

Опоряджувальник будівельний

ППП

124

51

47

26

2

5122

7412

Кухар

Кондитер

ППП

170

52

52

53

+ 13 ІІІ ступінь

3

4113

 

 

4121

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Офісний службовець (бухгалтерія)

ППП

24

-

24

-

6

7241

 

 

7212

 

7136

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

Електрозварник ручного зварювання

Монтажник санітарно-технічного устаткування

ППП

134

54

52

28

Всього:

452

157

175

107

+13

 

 

Перелік додаткових освітніх послуг

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів» від 30.04.2014 № 535 та наказу управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 13.12.2013 № 826 «Про створення навчально-практичних центрів (за галузевим спрямуванням)» на базі училища створено навчально-практичний центр за професіями «Електрозварник ручного зварювання, опоряджувальник будівельний». 

На виконання наказу управління освіти і науки Рівненської

обласної державної адміністрації від 21.11.2017 №523 «Про створення навчально-практичного центру (за галузевим спрямуванням)», наказу Міністерства освіти і науки України від 23 лютого 2017 року №294

«Про затвердження Переліку професійно-технічних навчальних закладів, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри у 2017 році» було створено навчально-практичний центр за професією «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування». В  училищі функціонує навчально практичний центр «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування».

Наявність гуртожитків та вільних місць у них

У навчальному закладі реалізоване право на безкоштовне користування гуртожитком, спортивними спорудами, навчально-виробничою базою.

Для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж» відповідно до 
 

В училищі функціонує учнівський гуртожиток на 360  місць.

Кількість кімнат: 115
У гуртожитку обладнано кімнати відпочинку,  кімнати самопідготовки, кухні для приготування їжі,  побутові кімнати , кімнати для прання білизни; – для сушки білизни, душові.


Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI.
      Право на доступ до публічної інформації гарантується:
1) обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;
2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;
3) максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації;
4) доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;
5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;
6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
 
      Доступ до інформації забезпечується шляхом:
1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:
в офіційних друкованих виданнях;
на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;
на єдиному державному веб-порталі відкритих даних;
на інформаційних стендах;
будь-яким іншим способом;
2) надання інформації за запитами на інформацію.
 
      Інформацією з обмеженим доступом є:
1) конфіденційна інформація;
2) таємна інформація;
3) службова інформація.
 
      Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:
1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.
 Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.
 Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.
 
      Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
 
       Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.
      Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.
До службової може належати така інформація:
1) що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.
 Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування".
 
   Кожна особа має право:
1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;
3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.
Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані:
1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;
2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;
3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;
4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.
 Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, ніж це необхідно для досягнення мети, задля якої ця інформація збиралася.
 Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.


                                                       Ліцензія про атестацію

                                                               свідоцтво про атестацію


                                              стaтут впу №29 смт.володимирець