Краща кімната

ПОЛОЖЕННЯ
про огляд-конкурс на кращу учнівську кімнату гуртожитку
Вищого професійного училища № 29 смт. Володимирець

 
І. Загальні положення
1.1. Огляд-конкурс  проводиться один раз на три місяці з метою залучення учнів до роботи з покращення житлово-побутових умов і санітарного стану, створення затишку в кімнатах, дотримання правил проживання і активної участі мешканців у громадському житті гуртожитку.
        1.2. Організатори огляду-конкурсу: адміністрація навчального закладу, голова ради учнівського самоврядування, голова ради гуртожитку.
        1.3. Участь в огляді-конкурсі беруть всі мешканці гуртожитку.
 
ІІ. Завдання конкурсу
Завданням конкурсу є:

 • поліпшення житлово-побутових умов у кожній кімнаті учнівського гуртожитку;
 • поліпшення стану збереження державного майна;
 • поширення кращого досвіду роботи щодо поліпшення житлово-побутових умов у кожній кімнаті;
 • створення безпечних умов проживання, навчання й дозвілля учнівської молоді;
 • стимулювання активної участі учнівської молодів в організації свого дозвілля і в формуванні здорового способу життя.
 
ІІІ. Умови конкурсу
Члени комісії (організатори огляду-конкурсу) дають оцінку (1-2 бали – незадовільно, 3 бали – задовільно, 4 - 5  балів - добре) кімнатам і визначають три найкращі за такими критеріями:
 • санітарний стан кімнати протягом півріччя (результати перевірки санітарного стану – середній бал);
 • естетичне оформлення кімнати;
 • стан збереження майна в кімнаті;
 • участь мешканців у різноманітних виховних заходах гуртожитку;
 • дотримання правил внутрішнього розпорядку;
 • особиста гігієна мешканців кімнати;
 • дотримання порядку у місцях загального користування;
 • толерантне спілкування з мешканцями гуртожитку.
 
ІV. Підбиття підсумків
 
4.1. Переможці конкурсу на кращу кімнату гуртожитку нагороджуються призами.
 
4.2. Досвід діяльності окремих кімнат, що за результатами конкурсу визнано кращими, організатори конкурсу висвітлюють на стенді гуртожитку.