Наказ про підсумки атестації

Вище професійне училище №29
НАКАЗ
cмт Володимирець   

                                                                         
                                                                                                           
18.05.2020                                                                                              № 

                                                   

 

Про підсумки атестації

педагогічних працівників

училища у 2019-2020 н. р.

       Проведення атестації педагогічних працівників здійснювалося відповідно до Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, наказу МОН, молоді та спорту України від 20.12.2011 року № 1473 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та згідно з методичними рекомендаціями управління освіти і науки облдержадміністрації.
          Згідно з річним планом роботи училища, наказом директора була створена атестаційна комісія. Після затвердження складу комісії на першому її засіданні був складений план роботи на 2019-2020 н.р., здійснено уточнення списків тих, хто атестуватиметься. Після цього був виданий наказ від 16.10.2019 «Про атестацію педагогічних працівників у 2019-2020 н.р.» зі затвердженими списком педагогічних працівників, які атестуються та графіком роботи атестаційної комісії. Члени атестаційної комісії вивчали професійний рівень педагогів, визначалися професійні якості викладачів та майстрів виробничого навчання, вихователів їх сильні і слабкі сторони, рівень загальної культури, створювалися оптимальні умови для вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду.

За підсумками атестації:

          1. Визнано таким, що відповідає займаній посаді:
БОРОВИКА Валерія Пилиповича, директора вищого професійного училища № 29
          
смт Володимирець;
         2.1 Продовжено до наступної атестації строк дії кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»;
          2.2. Продовжено до наступної атестації строк дії педагогічного звання «Старший викладач» - БОРОВИКУ Валерію Пилиповичу – викладачу фізичної культури.

3.1 Продовжено до наступної атестації строк дії кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»;
3.2. Продовжено до наступної атестації строк дії педагогічного звання «Викладач-методист» - ЖАКУНУ Віталію Петровичу, викладачу фізики.
4.1. Продовжено до наступної атестації строк дії кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»;
4.2. Продовжено до наступної атестації строк дії педагогічного звання «Викладач-методист»  - ТОКАРСЬКІЙ Оксані Вікторівні, викладачу технології приготування кондитерських виробів з основами товарознавства, устаткування підприємств харчування.
5. Продовжено до наступної атестації строк дії педагогічного звання «Майстер виробничого навчання І категорії» - ВЕРЕМЧУК Руслані Петрівні, майстру виробничого навчання за професією «Кухар, кондитер».
6. Присвоєно  кваліфікаційну категорію «Спеціаліст  першої категорії» , 13 тарифний розряд Волощуку Андрію Володимировичу - викладачу спец предметів за професією  «опоряджувальник будівельний».
7. Продовжено  відповідність раніше встановленому 11 тарифному розряду Сад Світлані Миколаївні - вихователю.
8. Присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії», 12 тарифний розряд  Бурмі Сергію Григоровичу – викладачу фізичної культури.
9. Присвоєно  кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»,12 тарифний розряд  Безушку Юрію Володимировичу – викладачу спецпредметів  за професією «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, електрозварник ручного зварювання, монтажник санітарно-технічного устаткування».
10. Присвоєно  кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії», 13 тарифний розряд Христянович Оксані Миколаївні - методисту.
11. Присвоєно  кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»,13 тарифний розряд  Христянович Оксані Миколаївні – викладачу  економіки,  основ економіки, основ галузевої економіки і підприємництва.
12. Продовжено відповідність раніше встановленому 13 тарифному розряду Лосінцю Станіславу Васильовичу - майстру виробничого навчання  за професією «опоряджувальник будівельний».
13. Встановлено 11 тарифний розряд Савонюку Василю Леонтійовичу - майстру виробничого навчання  за професією «опоряджувальник будівельний».

    
Робота з педагогічними кадрами  протягом  навчального року  проводилася цілеспрямовано, на задовільному рівні.
У зв’язку з цим
НАКАЗУЮ:

     1. Вважати заходи з підвищення педагогічного, психологічного, методичного і фахового рівня педагогічних працівників училища виконаними.
     2.Заступникам директора та методистам підвищити рівень вимог до  проведення  атестації.
З цією метою: 2.1. Постійно стежити за виконанням графіка атестації, за проходження курсів підвищення кваліфікації відповідно до вимог «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», Постанова КМУ від 21.08.2019 р. №800, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019.
            2.2. Спланувати заходи щодо роботи з педагогічними кадрами на 2020-2021 н.р.
     3. Головам методичних комісій  розглядати    методичні розробки працівників, що атестуються, проводити обговорення відкритих уроків.
     4. Щорічно підбивати підсумки атестації,  висвітлюючи найцікавіше з досвіду роботи.
     5. Контроль за виконання даного  наказу лишаю за собою.

 

Директор                                                                                         Валерій БОРОВИК