Нормативно-правова база з питань атестації педагогічних працівників

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 N930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

Типове положення про атестацію педагогічних працвників затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року № 1135)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1417-13#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р.№ 1109 "Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння
https://www.kmu.gov.ua/npas/248739889

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text

Лист Міністерства освіти і науки України від 04.11.2019 №1/9-683 "Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників"
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/66556/