Організація методичної роботи

    Вище професійне училище №29
НАКАЗ
 cмт Володимирець   

                                                                         
                                                                                                           
31.08.2020                                                                                              № 243 ОД
 
 

Про організацію методичної роботи
з педагогічними працівниками  у 2020-2021 н.р.

 

      Аналіз  діяльності педагогічного колективу вищого професійного училища №29 смт Володимирець у 2020-2021 н.р. показав, що  вона здійснювалася  відповідно до обраної стратегії на формування життєвої компетентності учнів.
      Відповідно до  Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положення  про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах,  Наказу МОН України «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» зі змінами, Статутом училища, іншими нормативно-правовими документами  в галузі освіти.
 
НАКАЗУЮ:

 1. У 2020-2021 навчальному році Забезпечити дієвість системи внутрішньо-училищного управління в організації, удосконаленні, стабілізації й розвитку всієї життєдіяльності закладу, для чого:
  1. Організувати активну участь членів педагогічного колективу училища у плануванні, розробці та реалізації програм розвитку, в інноваційних процесах.
  2. Сприяти підвищенню професійної компетенції, росту педагогічної майстерності й розвитку творчого потенціалу викладача, майстра виробничого навчання, класного керівника, вихователя спрямованого на оптимальне формування й розвиток особистості учня, його самовизначення та самореалізацію.
 2.  Провести ряд організаційних і методичних заходів: 
  1. 2.1. Для керівництва методичною роботою створити методичну раду.
  2. 2.2. Вважати склад методичної ради експертною комісією для внесення змін і доповнень до робочих навчальних планів та програм.
  3. 2.3. Організувати роботу методичних комісій.
  4. 2.4. Організувати роботу творчих груп.
  5. 2.5. Підбити підсумки роботи над методичною проблемою у формі круглого столу.
 3. Протягом року провести конкурс на кращий урок з використанням інформаційних технологій під девізом «Мій кращий урок».
 4. Продовжити поповнення банку методичних знахідок «Інноваційні форми проведення уроків».
 5.  Активізувати надання індивідуальної допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання, удосконаленні методики проведення навчальних занять та позаурочних заходів. Детально спланувати індивідуальну роботу з кожним педагогічним працівником і спрямувати її на підвищення фахової майстерності.
 6.  Удосконалити систему роботи методичних комісій, на засіданнях яких глибше аналізувати якість навчання та результати навчальних досягнень учнів.
 7. Поповнювати базу методичного кабінету довідково-інформаційними матеріалами з питань професійної освіти, педагогіки, психології, методики навчання і виховання.
 8. Заступникам директора з навчально-виховної роботи, навчально-виробничої роботи, методистам створити необхідні умови для роботи методичних підрозділів, систематично надавати допомогу їх керівникам.
 9. Організацію роботи з виконання даного наказу здійснювати методистам Цюбко Н.В., Христянович О.М.
 10. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступників директора Волощука А.В., Булачок М.С.​​​​​
 
 

Директор                                                                                                                                                                                                        Валерій БОРОВИК