Організація методичної роботи

Вище професійне училище №29
НАКАЗ
                                               cмт Володимирець                              
                                                                                                           
01.09.2016                                                                                              №
 
 
Про організацію методичної роботи
з педагогічними працівниками  у 2016-2017 н.р.»
 

      Аналіз  діяльності педагогічного колективу вищого професійного училища №29 смт Володимирець у 2015-2016 н.р. показав, що  вона здійснювалася  відповідно до обраної стратегії на формування життєвої компетентності учнів.
      Відповідно до  Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положення  про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах,  Наказу МОН України «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» зі змінами, Статутом училища, іншими нормативно-правовими документами  в галузі освіти
 
НАКАЗУЮ:

  1. У 2016-2017  навчальному році  продовжити  роботу над методичною проблемою  та дослідно-експериментальної роботу за темою «Формування життєвої компетентності  учнів  у процесі професійної підготовки кваліфікованих працівників».
  2. Забезпечити дієвість системи внутрішньо-училищного управління в організації, удосконаленні, стабілізації й розвитку всієї життєдіяльності закладу, для чого:
Організувати активну участь членів педагогічного колективу училища у плануванні, розробці та реалізації програм розвитку, в інноваційних і дослідно-експериментальних процессах.
         Сприяти підвищенню професійної компетенції, росту педагогічної майстерності й розвитку творчого потенціалу викладача,  майстра виробничого навчання, класного керівника, спрямованого на оптимальне формування й розвиток особистості учня, його самовизначення та самореалізацію.
  1. На основі аналізу діагностування та  анкетування викладачів, майстрів виробничого навчання, вихователів провести ряд організаційних і методичних заходів:

3.1. Для керівництва методичною роботою створити методичну раду.

3.2. Вважати склад методичної ради експертною комісією для внесення змін і доповнень до робочих навчальних планів  та програм.

3.3.Організувати роботу  методичних  комісій.

3.4. Організувати роботу творчих груп.

3.5. Підбити підсумки роботи над методичною проблемою  у  формі круглого столу.

4.  Протягом року провести конкурс на кращий урок з використанням інформаційних технологій під девізом «Мій кращий урок».
5. Провести  конкурс «Майстер року».
6. Продовжити поповнення банку методичних знахідок «Інноваційні форми проведення уроків».
7.  Головам методичних комісій спланувати роботу до 05.09.2016.
8.  Активізувати надання індивідуальної допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання, удосконаленні методики проведення навчальних занять та позаурочних заходів. Детально спланувати індивідуальну роботу з кожним педагогічним працівником і спрямувати її  на підвищення  фахової майстерності.
9. Удосконалити систему роботи методичних комісій, на засіданнях яких глибше аналізувати  якість навчання та результати навчальних досягнень учнів.
10. Поповнювати базу методичного кабінету довідково-інформаційними матеріалами з питань професійної освіти, педагогіки, психології, методики навчання і виховання.
9. Заступникам директора з навчально-виховної роботи, навчально-виробничої  роботи, методистам  створити необхідні умови для роботи методичних підрозділів, систематично надавати допомогу їх керівникам.
10. Організацію роботи з виконання даного наказу  здійснювати методистам Цюбко Н.В., Рижій Д.В.
11. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступників директора Волощука А.В., Касюдик Д.М.
 
 

Директор                                                                                                                                                                                                        В.П. Боровик

                           
 

                                                                                                        Н.В. Цюбко