Пам'ятки секторам


Пам’ятка сектору:

Пам’ятка сектору

ДИСЦИПЛІНИ І ПОРЯДКУ

- організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки;

- залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;

- надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створенні лекторських груп тощо;

- бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного і роздаткового матеріалу, облік і збереження обладнання, ремонті виготовлення нових дидактичних матеріалів;

- проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів при підготовці до предметних олімпіад;

- члени комісії беруть участь в підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання);

- надає допомогу педагогічному колективу училища у вихованні свідомості дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів;

- організовує чергування класних колективів по училищу, на вечорах, призначає та інструктує відповідальних чергових учкому, оцінює якість виконання цієї роботи;

- призначає відповідальних за дотримання дисципліни і порядку, відвідування учнями училища;

- виходить з пропозиціями на батьківський комітет, учнівський комітет училища з питань поведінки учнів.


Пам’ятка сектору

САНІТАРІЇ ТА ГІГІЄНИ

- виховує в учнів бережливе ставлення до збереження училищного майна;

- веде облік збереження меблів, закріплених за кабінетами;

- створює бригади учнів для ремонту меблів та інвентаря на протязі навчального року та в літній період;

- не рідше одного разу в місяць організовує рейди по перевірці збереження училищного майна, бере участь і організовує ремонт пошкоджених меблів;

- викликає на свої засідання сектору учнів, які пошкодили меблі, виходить з пропозицією до дирекції училища про прийняття адміністративних заходів до учнів, що проявили недбале ставлення до училищного майна;

- організовує змагання між класними колективами по збереженню училищного майна.


  Пам’ятка

КУЛЬТУРНО-МАСОВОГО

сектору:

- керує проведенням культурно-масових справ, організацією училищних вечорів, свят народного та училищного календаря, розподіляє між групами і учнями доручення по підготовці цих заходів;

- організовує оформлення училища і навчальних кабінетів;

- несе відповідальність за утримання і підготовку програм для художньої частини і програму дозвілля;

- встановлює зв’язки між кінотеатрами, клубами, Будинками культури, Будинками дітей та молоді, музеями;

- домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторії для учнів;

- вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, технічної творчості, проводить запис в гуртки. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності;

- організовує роботу бібліотечного активу ;

- готує творчі виставки учнів;

- в кожній групі організовує культурно-масову роботу, залучає учнів до участі в загальноучилищних заходах;

- організовує в училищі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час.


Пам’ятка сектору

СПОРТУ І ТУРИЗМУ

- організовує і проводить спортивно-масову роботу;

- залучає учнів до участі в роботі спортивних секцій.

- організовує участь учнів навчальних груп в училищній спартакіаді;

- організовує і проводить туристичні походи, загально училищні спортивні заходи.


Пам’ятка сектору

ПРЕС-ЦЕНТР

- організовує та здійснює художнє оформлення училищного інтер’єру;

- готує і видає загальноучилищну сатиричну газету «Колючка»;

- готує і видає загальноучилищну газету «Вітаємо іменинників»;

- готує і видає загальноучилищну експрес-газету;

- контролює та надає допомогу при підготовці тематичної газети навчальним групам;

- організовує та проводить загальноучилищні конкурси газет та плакатів.