Рада гуртожитку


Необхідною умовою роботи в гуртожитку є організація учнівського самоврядування – ради гуртожитку

 

Необхідною умовою роботи в гуртожитку є організація учнівського самоврядування – ради гуртожитку. Основним завданням якої є забезпечення і захист прав та інтересів учнів, створення відповідних умов проживання та відпочинку.

Відомо, що цікаво організувати дозвілля, підтримувати належним чином санітарний стан, забезпечити порядок і створити затишок у гуртожитку, можливо лише при активній участі всіх мешканців.

Саме мешканці гуртожитку, повинні стати організаторами дозвілля й побуту, учасниками, ініціаторами цікавих справ, а не чекати й споживати надані та створенні іншими блага, не прикладаючи зусиль до того, щоб зробити життя в гуртожитку змістовним і цікавим.

Рада гуртожитку є універсальною формою активності учнів, яку можна з однаковим успіхом вважати, як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. Вона забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовні роботі гуртожитку, заохочує їх до реалізації поставлених цілей колективу, допомагає їм зрозуміти свої права та обов’язки, формує у них лідерські якості.

Створення ради гуртожитку – не є засобом звільнення вихователів від педагогічних обов’язків і завантаження ними учнів. Це спроба розширити діапазон діяльності дорослих і дітей – членів єдиного колективу, можливостей для їхньої співдружності, творчого пошуку й ініціативи.

Щоб рада гуртожитку була реальним, а не фіктивним учнівський органом, позитивно впливала на життя і розвиток мешканців гуртожитку, вихователям доцільно турбуватися про забезпечення таких умов:

- орган учнівського самоврядування гуртожитку – рада гуртожитку повинна діяти щоденно, як постійний фактор життя;

- у колективі повинна панувати довіра до членів ради гуртожитку;

- щоденна тісна, кваліфікована співпраця вихователів і членів ради гуртожитку, поєднання самостійності ради гуртожитку з вимогливістю до їх з боку педагогів-вихователів та відповідальністю за справи, які входять у сферу їх компетенції.