Список тих, хто атестується у 2015-2016 н.р.

                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                     Додаток 1    
наказом по вищому професійному училищі № 29
смт Володимирець
від   16.10.2015    №
Список
педагогічних працівників вищого професійного училища №29 смт Володимирець, які  атестуються
  у 2015-2016 навчальному році.

№ з/п  
П.І.Б.
Кваліфікація за дипломом Посада, на якій атестується Стаж безпосередньої  педагогічної роботи Дата і результати попередньої атестації. На що претендує в ході атестації. Строки проходження  підвищення кваліфікації Підпис педагогічного працівника
1.
Болдишева
Алла Мефодіївна
Біологія,
Учитель біології середньої школи
Викладач біології  19 р. 14.03.2011
Спеціаліст першої категорії
Присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст  вищої категорії»  
16.04.2015
 
2.  
Гузовата
Наталія Олексіївна
Всесвітня історія та народознавство. Вчитель історії та народознавств Викладач історії 19 р. 14.03.2011
Спеціаліст першої категорії
Присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст  вищої категорії » 19.03.2015
 
 
3.  Диханова
Лідія
 Вікторівна
Українська мова та література. Вчитель української мови та літератури Викладач української мови і літератури 20 р. 07.04.2011
Спеціаліст вищої категорії
Продовження на п’ять років  строку дії кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»
Присвоєння   педагогічного звання «Старший викладач»
05.06.2015
 
 
4. Добринська
Лариса
Олексіївна
 
Вчитель історії
Викладач
історії, основ правових знань, правознавства
19 р. 14.03.2011
Спеціаліст першої категорії
Присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст  вищої категорії » 02.03.2015
 
 
5. Скибан
Марія
Петрівна
Промислове  та цивільне будівництво. Технік – будівельник,
Майстер виробничого  навчання
Вихователь 27 р. 14.03.2011
Спеціаліст другої категорії
Продовження на п’ять років  строку дії кваліфікаційної категорії «Спеціаліст другої категорії»
 
02.03.2015  
6. Дубіна
Надія
Прокопівна
Бібліотечна справа,
Бібліотекар середньої кваліфікації
Бібліотекар 27 р. 14.03.2011
Спеціаліст другої категорії
Продовження на п’ять років  строку дії кваліфікаційної категорії «Спеціаліст другої категорії»
 
23.04.2015  
7. Боровик
Надія
Семенівна
Географія,
Кваліфікація географ, викладач географії
Викладач географії 19 р. 19.03.2010
Спеціаліст першої категорії
Присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст  вищої категорії » 01.07.2011
02.07.2015
 
 
8. Бондар
Лариса
 Петрівна
Технологія харчування,
Інженер – технолог
 
Майстер виробничого навчання 15 р. 14.03
2012
12 тарифний розряд
 Присвоєння педагогічного звання «Майстер виробничого навчання І категорії»
 
02.03.2015